Afrikaans HT, VOO-fase

January 13, 2022

Job Overview

 • Date Posted
  January 13, 2022
 • Expiration date
  January 29, 2022
 • Language of Instruction
  Afrikaans
 • Grade(s)
  Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12

Job Description

Die geskikte kandidaat sal direk aan die HOOF en BEHEERLIGGAAM of sy/haar
gevolmagtigde verteenwoordiger rapporteer.


Basiese Verantwoordelikhede:

• Onderrig van vakinhoud vir Senior en VOO-Fase.
• Opvoeding van leerders tot volwassenheid.
• Buitemuurs – volgens behoefte van Wagpos.
• Voogwerk.
• Dissipline.


Vaardighede, kwalifikasies en algemene vereistes:
• Toepaslike onderwyskwalifikasie en ondervinding in vakgebied.
• SACE-sertifikaat.


Indien u sou belangstel in hierdie pos kan u ‘n verkorte CV, afskrif van u
ID-dokument en SACE sertifikaat stuur na hr@wagposhs.co.za


Sluitingsdatum vir aansoeke
: 28 Januarie 2022
Diensaanvaarding: Sal gekommunikeer word


Indien u nie voor 31 Januarie 2022 enige terugvoering ontvang het nie,
moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.